PN-EN 13016-2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13016-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 2: Oznaczanie bezwzględnej prężności par (AVP) w zakresie temperatur od 40 °C do 100 °C

Zakres

Określono metodę oznaczania bezwzględnej prężności par ciekłych produktów naftowych w podwyższonych temperaturach. Podano zasadę metody, odczynniki, rodzaj aparatury, pobieranie i przygotowanie próbek, przygotowanie i kalibrację aparatury, wykonanie oznaczania, obliczenia i przedstawianie wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13016-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 2: Oznaczanie bezwzględnej prężności par (AVP) w zakresie temperatur od 40 °C do 100 °C
Data publikacji 16-11-2007
Data wycofania 21-07-2009
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 13016-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13016-2:2005 - wersja polska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 13016-2:2009 - wersja polska