PN-EN ISO 3952-1:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych -- Ruch ogniw mechanizmów; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dźwigniowe

Zakres

Ustalono symbole graficzne w celu uproszczonego przedstawiania schematów kinematycznych wyrobów wszystkich gałęzi przemysłu i do stosowania w dokumentacji technicznej oraz w literaturze technicznej i edukacyjnej. W niniejszym arkuszu zawarto symbole ruchu ogniw mechanizmów, par kinematycznych, ogniw i połączeń części ogniw, mechanizmów dźwigowych i ich ogniw

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3952-1:1998 - wersja polska
Tytuł Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych -- Ruch ogniw mechanizmów; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dźwigniowe
Data publikacji 07-09-1998
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Wprowadza EN ISO 3952-1:1994 [IDT], ISO 3952-1:1981 [IDT]
Zastępuje PN-M-01089:1982 - wersja polska
ICS 01.080.30, 21.020
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2005E, PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2007P