PN-EN 12846-2:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 2: Upłynnione i fluksowane lepiszcza asfaltowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania czasu wypływu w temperaturze 25 °C dla upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, w sekundach z użyciem lepkościomierza wypływowego. Alternatywna temperatura badania to 40 °C, 50 °C i 60 °C.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów, wyposażenia i wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zawarto wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jego stosowania. Osoba stosująca procedury zawarte w niniejszym dokumencie jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy oraz za wcześniejsze określenie ograniczeń właściwego zastosowania tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12846-2:2023-05 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 2: Upłynnione i fluksowane lepiszcza asfaltowe
Data publikacji 31-05-2023
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12846-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12846-2:2011 - wersja angielska
ICS 91.100.50