PN-EN 12608-1:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań -- Część 1: Niepowlekane kształtowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono klasyfikację, wymagania i metody badań dotyczące niepowlekanych kształtowników z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o powierzchniach w jasnych kolorach, przeznaczonych do produkcji okien i drzwi.
Niniejsza norma ma zastosowanie do kształtowników z PVC-U o następujących współrzędnych kolorymetrycznych, mierzonych na widocznych powierzchniach:
L*≥ 82 (współrzędna chromatyczności Y ≥ 60),
- 2,5 ≤ a* ≤ 5
- 5 ≤ b* ≤ 15.
UWAGA 1 Z powodów redakcyjnych, w niniejszym dokumencie termin „okno” jest używany dla okien/drzwi.
UWAGA 2 Kształtowniki wykonane z materiałów PVC-U wzmocnionych (np. włóknem szklanym) nie wchodzą do niniejszego zakresu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12608-1:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań -- Część 1: Niepowlekane kształtowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach
Data publikacji 22-04-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12608-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12608:2004 - wersja polska
ICS 83.140.99, 91.060.50