PN-EN 12583:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono specyficzne wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, budowania, użytkowania, utrzymania oraz działań likwidacyjnych, których stosowanie zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę tłoczni.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do nowych tłoczni gazu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) ponad 16 bar oraz o całkowitej mocy na wale ponad 1 MW. Dla istniejących tłoczni gazu, niniejszy dokument ma zastosowanie do nowych agregatów sprężarkowych. W przypadku zmian/modernizacji mających miejsce na istniejących instalacjach lub w składzie gazu można odpowiednio uwzględnić wymagania niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do tłoczni gazu lub agregatów sprężarkowych pracujących przed opublikowaniem niniejszego dokumentu. Dla istniejących tłoczni niniejszy dokument może być stosowany jako instrukcja.
Niniejszy dokument ma na celu:
— zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz całego personelu tłoczni;
— uwzględnienie problematyki środowiskowej;
— uniknięcie przypadkowych uszkodzeń sąsiadującego mienia i
— przystosowanie infrastruktury gazowej na wprowadzenie gazów odnawialnych, włącznie z możliwością dostosowania dla wodoru.
W niniejszym dokumencie określono podstawowe zasady, wspólne dla infrastruktury gazowej. Oczekuje się, że użytkownicy niniejszego dokumentu będą świadomi, że w państwach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub branżowe zasady postępowania.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania z tymi normami krajowymi i/lub branżowymi zasadami postępowania ustalającymi powyższe zasady podstawowe.
W przypadku sprzeczności, ze względu na bardziej restrykcyjne wymagania w krajowym prawodawstwie/przepisach krajowych w porównaniu z wymaganiami niniejszego dokumentu, krajowe prawodawstwo/przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części). W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
- wyjaśnienie wszystkich aktów prawnych/przepisów obowiązujących w państwie członkowskim;
- jeżeli to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
- krajowy punkt kontaktowy udzielający najbardziej aktualnych informacji.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- morskich tłoczni gazu;
- stacji sprężania gazu, dla stacji napełniania sprężonym gazem ziemnym;
- instalacji odbiorcy za punktem rozliczeniowym;
- projektu i konstrukcji zespołów napędowych (patrz Załącznik C);
- sprężarek mobilnych.
W przypadku dostaw do usług użyteczności publicznej, takich jak małe kotły centralnego ogrzewania, odnieść się do EN 1775.
Na Rysunku 1 przedstawiono schematycznie umiejscowienie tłoczni w infrastrukturze gazowej. Więcej informacji można znaleźć w Załącznikach A, B, C, D, E i F.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12583:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 12-10-2022
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12583:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12583:2014-06 - wersja angielska, PN-EN 12583:2014-06 - wersja polska
ICS 23.140, 75.200