PN-EN 12561-4:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Kolejnictwo -- Wagony cysterny -- Część 4: Urządzenia do napełniania cystern materiałami ciekłymi oraz do ich opróżniania górą

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do urządzeń służących do napełniania i opróżniania górą wagonów cystern przeznaczonych do przewozu materiałów w stanie ciekłym sklasyfikowanych według RID. Funkcje bezpieczeństwa tych urządzeń podlegają wymaganiom RID i nie są opisane w niniejszym dokumencie. W niniejszej Normie Europejskiej określono rodzaj wyposażenia zainstalowanego na górze wagonów cystern oraz istotne wymiary przyłączy. Niniejsza Norma Europejska dotyczy nowych wagonów cystern zbudowanych po 1 stycznia 2010 roku

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12561-4:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Wagony cysterny -- Część 4: Urządzenia do napełniania cystern materiałami ciekłymi oraz do ich opróżniania górą
Data publikacji 09-12-2011
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12561-4:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12561-4:2003 - wersja niemiecka, PN-EN 12561-4:2003 - wersja angielska
ICS 45.060.20, 13.300