PN-EN 12502-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12502-3:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach do rozprowadzania i przechowywania wody -- Część 3: Czynniki oddziałujące na materiały żelazne cynkowane zanurzeniowo

Zakres

Podano przegląd czynników wpływających na ryzyko wystąpienia korozji stali cynkowanej zanurzeniowo i żeliwa stosowanych jako rury, zbiorniki oraz wyposażenie z niestopowych i niskostopowych stali cynkowanych zanurzeniowo w systemach do rozprowadzania i przechowywania wody. Opisano typy korozji oraz ocenę ryzyka wystąpienia korozji

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12502-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach do rozprowadzania i przechowywania wody -- Część 3: Czynniki oddziałujące na materiały żelazne cynkowane zanurzeniowo
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 04-12-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 12502-3:2004 [IDT]
ICS 23.040.99, 91.140.60, 77.060
Zastąpiona przez PN-EN 12502-3:2006 - wersja polska