PN-EN 1247+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny odlewnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania w odniesieniu do wytwórców, dotyczące przewidywanych zagrożeń istotnych w wyniku projektowania, konstrukcji i instalacji, podczas przekazywania do użytkowania, działania, konserwacji i wycofywania z użytkowania następujących maszyn i wyposażenia, które są bezpośrednio i pośrednio stosowane do wykonywania odlewów:
- kadzi;
- urządzeń do zalewania;
- maszyn do odlewania odśrodkowego do produkcji rur (tylko maszyny z poziomą lub ukośną osią obrotu);
- maszyn do odlewania ciągłego i półciągłego metali nieżelaznych.
W niniejszym dokumencie podano wymagania bezpieczeństwa, zwracając uwagę na następujące zagadnienia:
- sterowanie;
- ochronę przed:
- zagrożeniami mechanicznymi, ruchem maszyn i materiału, wyrzucaniem części, materiału, cieczy i gazów, implozją, niestabilnością konstrukcji;
- zagrożeniami elektrycznymi;
- eksplozją, ogniem, poparzeniami, zetknięciem z gorącymi elementami (przypalenia), gazami i płomieniami;
- hałasem i wibracją;
- promieniowaniem cieplnym;
- szkodliwymi produktami ubocznymi, zatruciem, zanieczyszczonym powietrzem wdychanym przez operatorów;
- uderzeniem;
- pogorszeniem zdrowia pracownika;
- ścinaniem;
- zgnieceniem;
- konserwację, zapewnienie systemów ostrzegawczych.
Zakłada się, że
- rutynowa praca wyposażenia uwzględnionego w niniejszym zakresie normy może wymagać interwencji personelu;
- maszyny są obsługiwane przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel;
- maszyny są stosowane przy odpowiednim oświetleniu miejsca pracy, zgodnym z miejscowymi przepisami lub z EN 12464-1.
W niniejszym dokumencie nie określono wymagań bezpieczeństwa dotyczących maszyn pracujących w połączeniu z innymi urządzeniami oraz pomocniczych linii technologicznych, wyposażenia do topienia, podgrzewania, suszenia i/lub wygrzewania, instalacji suwnicowych, wciągarek, przenośników lub systemów transportu, które mogą stanowić integralną część wyżej wymienionego wyposażenia, lub kadzi typowych dla stalowni, jak również kadzi stanowiących część suwnicy, kadzi do zalewania z maszyny odlewniczej lub zbiorników stosowanych do transportu ciekłego metalu na drogach publicznych, wyposażenia do odlewania metodą ciągłą lub półciągłą, które jest wyposażeniem typowym dla stalowni, lub kadzi ręcznych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, maszyn do odlewania ciągłego i półciągłego, wyprodukowanych przed datą tej publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1247+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Maszyny odlewnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłego
Data publikacji 31-10-2013
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1247:2004+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1247:2006 - wersja polska
ICS 25.120.30