PN-EN 12390-16:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Badania betonu -- Część 16: Oznaczanie skurczu betonu

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano procedurę oznaczania skurczu całkowitego betonowych próbek w warunkach wysychania.
UWAGA 1 W przypadku, gdy ewentualny skurcz lub zmiany długości występujące w wieku do 24 h mogą mieć znaczną wartość i/lub konsekwencje, w przypadku ograniczenia, może zajść potrzeba dokonania ich pomiaru zgodnie z procedurą uzupełniającą nieuwzględnioną w niniejszym dokumencie.
UWAGA 2 Informacje na temat uproszczonej procedury oznaczania skurczu autogenicznego podano w Załączniku A.
Badanie jest odpowiednie w przypadku próbek betonu, do którego zastosowano kruszywa o deklarowanej wartości D najgrubszej frakcji (Dmax) nie większej niż 32 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12390-16:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Badania betonu -- Część 16: Oznaczanie skurczu betonu
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12390-16:2019 [IDT]
ICS 91.100.30