PN-EN 12201-4:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody

Zakres

Określono właściwości armatury wykonanej z polietylenu (PE) przeznaczonej do rur o nominalnych średnicach zewnętrznych dn mniejszych lub równych 315 mm lub korpusów armatury z polietylenu (PE) do przesyłania wody do spożycia przez ludzi oraz wody przed jej uzdatnieniem pod ciśnieniem 25 bar włącznie, w temperaturze 20 stopni C. Podano zakresy wymiarów nominalnych, określono właściwości mechaniczne, fizyczne i minimalne wymagane cechowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12201-4:2012/Ap1:2013-06E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12201-4:2012 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12201-4:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12201-4:2004 - wersja polska, PN-EN 13244-4:2004 - wersja polska
ICS 23.060.01, 91.140.60
Elementy dodatkowe PN-EN 12201-4:2012/Ap1:2013-06E