PN-EN 12174:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12174:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Heksafluorokrzemian disodu

Zakres

Określono wymagania ogólne i chemiczne dotyczące zawartości składnika podstawowego, zanieczyszczeń i substancji toksycznych w heksafluorokrzemianie sodu. Wymieniono normy dotyczące bezpiecznego pobierania próbek oraz metod oznaczania rtęci, wolnych kwasów, fluorokrzemianu i ubytku masy. Podano sposób oznaczania substancji nierozpuszczalnych oraz kadmu, chromu, ołowiu, niklu, arsenu, antymonu i selenu. Określono zasady etykietowania, transportu i przechowywania produktu. W załączniku A podano ogólne informacje o produkcie, a w załączniku B - zasady bezpieczeństwa pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12174:2006 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Heksafluorokrzemian disodu
Data publikacji 28-09-2006
Data wycofania 17-06-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 12174:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12174:2003 - wersja polska
ICS 71.100.80
Zastąpiona przez PN-EN 12174:2013-06 - wersja angielska