PN-EN 12158-2+A1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Dźwigi budowlane towarowe -- Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

Zakres

Określono zagrożenia powstające podczas różnych faz życia napędzanych mechanicznie dźwigów budowlanych instalowanych okresowo, przeznaczonych do użytkowania przez osoby mające zezwolenie na przebywanie na placach budowy i w obiektach inżynieryjnych, obsługujących albo jeden górny podest przystankowy, albo obszar obejmujący zakończenie prowadnic, mających podstawę ładunkową. Opisano metody, których celem jest eliminacja lub zmniejszenie tych zagrożeń podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym przez wytwórcę. Podano definicje 21 terminów. Zmodyfikowano Rozdziały 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz Załączniki A, B i ZA (dotyczy powiązania niniejszej Normy Europejskiej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC)

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12158-2+A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Dźwigi budowlane towarowe -- Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową
Data publikacji 06-12-2010
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 12158-2:2000+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12158-2:2002 - wersja polska
ICS 91.140.90