PN-EN 12124:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Siarczan(IV) sodu

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy siarczanu(IV) sodu stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W dokumencie opisano właściwości oraz określono wymagania dla siarczanu(IV) sodu i odniesienia do odpowiednich metod analitycznych. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12124:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Siarczan(IV) sodu
Data publikacji 29-09-2022
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 12124:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12124:2013-05 - wersja angielska
ICS 71.100.80