PN-EN 12098-5:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,8

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do urządzeń programujących dla systemów grzewczych. Sygnały mogą być przetwarzane z zastosowaniem zarówno techniki analogowej jak i cyfrowej, jak i obu tych technik.
Ma ona zastosowanie w przypadku start-stopowych funkcji programujących i określa minimalne dopuszczalne normy dla funkcji, właściwości i dokumentacji.
UWAGA 1 W głównym urządzeniu sterującym może być zastosowana funkcja start-stopu. W tym przypadku, sterownik powinien być zgodny z niniejszą normą w zakresie funkcji programujących.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy bezpieczeństwa systemów ogrzewania oraz systemów sterujących ogrzewaniem. Zakres niniejszej Normy Europejskiej nie obejmuje właściwości dynamicznych zaworów. Omawiane urządzenia sterujące mogą być połączone z siecią transmisji danych, ale nie jest to konieczne.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.
UWAGA 2 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 3 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12098-5:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,8
Data publikacji 10-07-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 12098-5:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12098-5:2006 - wersja polska
ICS 91.140.10, 97.120