PN-EN 12098-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do elektronicznych urządzeń sterujących dla systemów ogrzewania wody jako nośnika ciepła o temperaturze wody zasilającej do 120° C.
Urządzenia te sterują rozprowadzaniem i/lub wytwarzaniem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej, czasu i innych czynników referencyjnych.
Niniejsza norma obejmuje również sterowniki, w których stosowany jest optymalny start lub funkcja optymalnego sterowania start-stopowego.
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów ogrzewania oraz właściwości dynamiczne nie są objęte zakresem niniejszej normy
Zakres niniejszej normy nie obejmuje właściwości dynamicznych zaworów i siłowników.
Rozproszone systemy wytwarzania i/lub rozprowadzania ciepła wymagają skoordynowanych rozwiązań zapobiegających ich niepożądanej interakcji i nie są częścią niniejszej normy.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.
UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12098-1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 12098-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12098-1:2013-12 - wersja angielska
ICS 91.140.10, 97.120