PN-EN 1176-6:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1176-6:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyposażenie placów zabaw -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

Zakres

Ustalono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące huśtawek wagowych oraz urządzeń kołyszących, przewidzianych do stałego zamocowania, przeznaczonych dla dzieci, których celem jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami mogącymi powstać w czasie użytkowania urządzenia. Podano terminy i definicje dotyczące typów i części huśtawek oraz zjawiska tłumienia

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1176-6:2001 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
Data publikacji 23-04-2001
Data wycofania 11-07-2008
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-6:1998 [IDT]
Zastępuje PN-N-97050-5:1997 - wersja polska, PN-N-97050-7:1997 - wersja polska
ICS 97.200.40
Zastąpiona przez PN-EN 1176-6:2008 - wersja angielska, PN-EN 1176-6:2008 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-6:2001/A1:2004P