PN-EN 1176-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1176-4:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyposażenie placów zabaw -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

Zakres

Ustalono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące kolejek linowych o stałej konstrukcji przeznaczonych dla dzieci oraz podano informację, że norma ma zastosowanie do kolejek linowych na których zjeżdżają dzieci wykorzystując grawitację. Podano 6 następujących terminów i definicji: kolejka linowa, lina nośna, punkt startowy, odcinek jazdy, koniec jazdy, suwnica, linka łącząca

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1176-4:2001 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
Data publikacji 23-04-2001
Data wycofania 11-07-2008
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-4:1998 [IDT]
Zastępuje PN-N-97050-6:1997 - wersja polska
ICS 97.200.40
Zastąpiona przez PN-EN 1176-4:2008 - wersja angielska, PN-EN 1176-4:2008 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-4:2001/A1:2005P, PN-EN 1176-4:2001/A1:2005E