PN-EN 1148:2003 - wersja polska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności

Zakres

Podano jednolite metody badań i metody określania danych dotyczących: sposobu identyfikacji wyrobu, charakterystyk pracy i spadku ciśnienia, produkowanych seryjnie wymienników ciepła woda-woda dla okręgowych wymiennikowni. Zdefiniowano trzynaście terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1148:2003 - wersja polska
Tytuł Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności
Data publikacji 17-10-2003
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 1148:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1148:2002 - wersja angielska
ICS 91.140.10
Elementy dodatkowe PN-EN 1148:2003/A1:2005E