PN-EN 1148:2003/A1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności

Zakres

Zmodyfikowano brzmienie punktów 1, 2 i rozdziałów 3, 5, 9, 10 i 11

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1148:2003/A1:2005 - wersja angielska
Tytuł Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności
Data publikacji 15-11-2005
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 1148:1998/A1:2005 [IDT]
ICS 91.140.10