PN-EN 1143-2:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Część 2: Systemy depozytowe

Zakres

Niniejsza norma europejska określa wymagania i badania systemów depozytowych oraz klasyfikuje te systemy w zależności od ich odporności na włamanie oraz odporności na kradzież depozytów. Niniejsza norma europejska zawiera dwa typy systemów depozytowych: - wrzutnie nocne, które zapewniają usługi depozytowe klientom instytucji finansowych bez uzyskania dostępu do zawartości wrzutni nocnej; - szafy depozytowe, które umożliwiają personelowi firmy umieszczenie pieniędzy lub wartości w bezpiecznym zamknięciu bez uzyskania dostępu do zawartości szafy depozytowej. Warunkiem instalacji szafy depozytowej zgodnie z niniejszą normą jest, aby funkcje wpłat były zainstalowane wewnątrz pomieszczeń firmy i pozostawały do dyspozycji wyłącznie pracowników tej firmy. Częściami systemu depozytowego są urządzenie odbiorcze, urządzenie wejściowe i w niektórych przypadkach zsuwnia. W normie zawarto wymagania konstrukcyjne dotyczące systemów depozytowych, sterowanych programowanymi sterownikami. W niniejszej normie europejskiej badania dotyczące urządzenia sterującego ograniczone są do mechanicznych i elektromechanicznych ataków na silniki elektryczne, czujniki, cewki i podobny osprzęt; badania oprogramowania komputerowego, jak również próby uzyskania wpływu na oprogramowanie sterownika i konstrukcję sterownika, nie są przedmiotem niniejszej normy. Systemy depozytowe mogą mieć urządzenia do takich funkcji, jak identyfikacja użytkownika i/lub obliczanie i rejestracja pieniędzy. Badania i klasyfikacja tych funkcji nie jest objęta niniejszą normą europejską. Niniejsza norma europejska nie zawiera wymagań dotyczących zabezpieczeń systemu depozytowego przed kradzieżą lub oszustwem, popełnionym przez operatorów systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1143-2:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Część 2: Systemy depozytowe
Data publikacji 24-06-2014
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 273, Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
Wprowadza EN 1143-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1143-2:2004 - wersja polska
ICS 13.310