PN-EN 1106:2010 - wersja polska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Kurki uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających paliwa gazowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji i funkcjonalności dla kurków i zaworów uruchamianych ręcznie oraz kurków i zaworów ustawianych wstępnie do użycia z urządzeniami gazowymi oraz podobnego użytkowania zwanych dalej ”kurkami”.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kurków z maksymalnym deklarowanym ciśnieniem wlotowym mniejszym lub równym 50 kPa (500 mbar) z nominalną średnicą przyłączeniową mniejszą lub równą DN 50 przy stosowaniu jednego lub większej liczby paliw gazowych zgodnych z EN 437.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do uruchamianych ręcznie zaworów zamykających zgodnie z EN 331.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1106:2010 - wersja polska
Tytuł Kurki uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających paliwa gazowe
Data publikacji 10-12-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1106:2010 [IDT]
Dyrektywa 2009/142/EC
Zastępuje PN-EN 1106:2002 - wersja angielska
ICS 23.060.40