PN-EN 1096-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 1: Definicje i klasyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystykę, właściwości i klasyfikację szkła powlekanego stosowanego w budownictwie.
Metody badań i procedury stosowane do określenia trwałości podano w Częściach 2 i 3 niniejszej normy.
Zakładową kontrolę produkcji i ocenę zgodności, łącznie z Załącznikiem ZA, podano w Części 4 niniejszej normy.
Metody badań, mające na celu określenie właściwości samoczyszczących szkła powlekanego, podano w Części 5.
Niniejsza norma dotyczy szkła powlekanego używanego w oszkleniach stosowanych w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
― samoprzylepnych folii polimerowych przyklejanych na szkło (prEN 15755-1);
― luster wykonanych z posrebrzanego szkła float (EN 1036-1);
― szkła emaliowanego (EN 12150-1, EN 1863-1, 14179-1);
― szkła malowanego (norma w przygotowaniu).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1096-1:2012 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 1: Definicje i klasyfikacja
Data publikacji 12-06-2015
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1096-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1096-1:2001 - wersja polska
ICS 01.040.81, 81.040.20