PN-EN 10217-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy dla jakości TR1 i TR2 rur ze szwem o przekroju okrągłym, zgrzewanych elektrycznie i spawanych łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, wykonanych ze stali niestopowych jakościowych.
UWAGA 1 Jakość TR2 ma na celu wspieranie zasadniczych wymagań Dyrektywy UE 2014/68/UE w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej (patrz Tablica 5).
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10217-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
Data publikacji 31-05-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10217-1:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10217-1:2004 - wersja polska, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10