PN-EN 1012-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Sprężarki i pompy próżniowe -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Sprężarki powietrza

Zakres

Niniejsza część EN 1012 ma zastosowanie do sprężarek i agregatów sprężarkowych o ciśnieniu roboczym wyższym niż 0,5 bar i przeznaczonych do sprężania powietrza, azotu lub gazów obojętnych. Niniejszy dokument zajmuje się wszystkimi zagrożeniami znaczącymi, sytuacjami zagrożeń i zdarzeniami niebezpiecznymi istotnymi dla projektowania, instalowania, pracy, konserwacji, demontażu i likwidacji sprężarek i agregatów sprężarkowych, gdy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach użytkowania nieprawidłowego, które dają się przewidzieć przez producenta (patrz Rozdział 4). Niniejsza część EN 1012 obejmuje, pod terminem ogólnym agregat sprężarkowy, te maszyny, które składają się ze: - sprężarki; - układu napędowego; - jakichkolwiek części składowych lub urządzeń, które są niezbędne do pracy. Niniejsza część obejmuje także wymagania ogólne dotyczące sprężarek gazów technologicznych; wymagania szczególne, patrz prEN 1012-3, która ma tu zastosowanie. Niniejsza część obejmuje sprężarki, które są napędzane przez dowolne media energetyczne, w tym energię elektryczną z akumulatorów, i które są zamontowane na pojazdach mechanicznych lub używane z tymi pojazdami. Niniejsza część EN 1012 nie obejmuje wymagań dotyczących sprężarek stosowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Niniejszej części EN 1012 nie stosuje się do sprężarek, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1012-1:2011 - wersja polska
Tytuł Sprężarki i pompy próżniowe -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Sprężarki powietrza
Data publikacji 07-02-2013
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 1012-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1012-1:1999/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 1012-1:1999 - wersja polska
ICS 23.140, 23.160