PN-EN 1005-2+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1005-2+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

Zakres

Określono zalecenia ergonomiczne dla celów projektowania maszyn obejmujące ręczne przemieszczanie przedmiotów o masie 3 kg i większej, z uwzględnieniem zastosowań profesjonalnych i domowych. Podano dane do projektowania z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz dane do oceny ryzyka dotyczące podnoszenia, opuszczania i przenoszenia przy wykonaniu czynności związanych z montażem, transportem i przekazywaniem maszyn do eksploatacji (montaż, instalowanie, regulacja), ich użytkowaniem (obsługa, czyszczenie, wykrywanie defektów, konserwacja i naprawy, nastawianie, szkolenie lub zmiana procesu), wycofaniem z eksploatacji, demontażem i złomowaniem. Podano dane dotyczące całej populacji i pewnych jej grup (np. młodociani, starsi, kobiety w ciąży). Dodano dwa Załączniki informacyjne ZA i ZB. W Załączniku ZA podano powiązania normy z Dyrektywą UE 98/37/EC, zmienioną przez 98/79/EC. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1005-2+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części
Data publikacji 25-03-2009
Data wycofania 28-10-2010
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1005-2:2003+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1005-2:2005 - wersja polska
ICS 13.110, 13.180
Zastąpiona przez PN-EN 1005-2+A1:2010 - wersja polska