PN-EN 1005-5:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne dla projektantów maszyn lub ich części składowych oraz autorów norm typu C do oceny i zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, jakie wynika z powtarzalnych czynności obsługowych wykonywanych z dużą częstością. W niniejszej Normie Europejskiej określono dane referencyjne dotyczące częstości ruchów kończyn górnych podczas pracy przy maszynach oraz przedstawiono metodę oceny ryzyka przeznaczoną do analizy możliwości jego zmniejszenia. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do maszyn przeznaczonych do profesjonalnej obsługi przez zdrowych, dorosłych pracowników. Nie ma ona zastosowania do czynności powtarzalnych i związanych z nimi zagrożeń dla szyi, pleców i kończyn dolnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1005-5:2007 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń
Data publikacji 26-04-2007
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1005-5:2007 [IDT]
ICS 13.110, 13.180