PN-EN 10029:2011 - wersja niemiecka

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- Tolerancje wymiarów i kształtu

Zakres

Podano wymagania dotyczące tolerancji wymiarów i kształtu blach walcowanych na gorąco ze stali niestopowych i stopowych, o następujących charakterystykach: grubość nominalna 3 mm < lub = t < lub = 400 mm; szerokość nominalna w > lub = 600 mm. Nie stosuje się do stali odpornych na korozję. Nie objęto blach grubych o przekroju kołowym, blach grubych o nieregularnym kształcie, blach grubych żeberkowych i blach grubych podłogowych z wypukłym wzorem oraz blach uniwersalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10029:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- Tolerancje wymiarów i kształtu
Data publikacji 29-04-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10029:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10029:1999 - wersja polska
ICS 77.140.50