PN-EN 10028-6:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10028-6:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste do ulepszania cieplnego

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich ze stali spawalnych drobnoziarnistych ulepszonych cieplnie, przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-6:2004 - wersja angielska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste do ulepszania cieplnego
Data publikacji 15-02-2004
Data wycofania 08-08-2005
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-6:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10028-6:2000 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 10028-6:2005 - wersja polska