PN-EN 10025-5:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-5:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejących

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich i wyrobów płaskich ze stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną. Podane stale są szczególnie przeznaczone na elementy spawane, ześrubowane i nitowane, które powinny charakteryzować się zwiększoną odpornością na korozję atmosferyczną w temperaturze otoczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-5:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejących
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 06-04-2007
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-5:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10155:1997/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10155:1997 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.10, 77.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 10025-5:2007 - wersja polska