PN-EN 10025-3:2019-11 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich i wyrobów długich walcowanych na gorąco ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych w stanie dostawy normalizowanym/walcowanym normalizująco w gatunkach i grupach jakościowych podanych w Tablicach od 1 do 3 (skład chemiczny) i w Tablicach od 4 do 6 (własności mechaniczne) o grubości ≤ 250 mm.

Stale określone w niniejszym dokumencie są przeznaczone do zastosowania w szczególnie obciążonych częściach konstrukcji spawanych, takich jak mosty, wrota śluz, zbiorniki magazynowe, zbiorniki na wodę itp., użytkowanych w temperaturze otoczenia i w niskich temperaturach.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 10025-3:2019-11/Ap1:2022-02P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-3:2019-11 - wersja polska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym
Data publikacji 01-10-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-3:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.10
Elementy dodatkowe PN-EN 10025-3:2019-11/Ap1:2022-02P