PN-E-93100-01:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Postanowienia ogólne

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są ogólne wymagania i badania dotyczące instalacyjnych bezpieczników topikowych, gwintowych na prądy znamionowe do 200 A oraz znamionowe napięcia do 750 V dla prądu stałego i do 1000 V dla prądu przemiennego, przeznaczonych do zabezpieczenia obwodów elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-93100-01:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 31-03-1987
Data wycofania 23-03-2006
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Zastępuje PN-E-93100:1971 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska