PN-E-91055:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe -- Izolatory wsporcze wnętrzowe z okuciami wewnętrznymi na napięcia od 12 do 36 kV

Zakres

Normą objęto izolatory elektroenergetyczne wsporcze wnętrzowe ceramiczne z okuciami wewnętrznymi przeznaczone do stosowania w urządzeniach na najwyższe dopuszczalne napięcia 12 kV, 24 kV i 36 kV. Podano oznaczenia izolatorów wspólne dla izolatorów tej grupy (ceramiczne wsporcze wnętrzowe z okuciami wewnętrznymi) zgodnie z wymaganiami normy podstawowej PN-E-06322-01 i IEC 273:1990. Ustalono wymagania wymiarowe i wytrzymałościowe, sposób przechowywania i transportu, zakres i program badań. Zamieszczono wykaz powołanych norm

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-91055:1997 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe -- Izolatory wsporcze wnętrzowe z okuciami wewnętrznymi na napięcia od 12 do 36 kV
Data publikacji 21-05-1997
Data wycofania 12-02-2004
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Zastępuje PN-E-91055:1983 - wersja polska
ICS 29.080.10