PN-E-88500-03:1975 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-88600:1986 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przekaźniki energoelektryczne -- Przekaźniki prądowe pomiarowe wtórne -- Wymagania ogólne

Zakres

Przekaźniki wtórne powinny mieć co najmniej średni współczynnik powrotu, z wyjątkiem przekaźników przeznaczonych do współpracy z przekładnikami składowej zerowej prądu, które powinny mieć mały współczynnik powrotu.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-88500-03:1975 - wersja polska
Tytuł Przekaźniki energoelektryczne -- Przekaźniki prądowe pomiarowe wtórne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 23-12-1975
Data wycofania 12-09-1986
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Zastępuje PN-E-88501:1970 - wersja polska
ICS 29.120.70
Zastąpiona przez PN-E-88600:1986 - wersja polska