PN-E-08350-5:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-5:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Punktowe czujki ciepła

Zakres

Określono wymagania, metody badań oraz funkcjonalność punktowych czujek ciepła stosowanych w systemach wykrywania pożaru i alarmowania. Podano podział czujek na klasy, w zależności od temperatury użytkowania i temperatury zadziałania oraz opisano metody pomiaru temperatur zadziałania czujek. Podano wymagania dotyczące czujek sterowanych programowo. Podano wymagania dotyczące badań środowiskowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-08350-5:1999 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Punktowe czujki ciepła
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 22-07-2002
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Zastępuje PN-M-51004-05:1992 - wersja polska, PN-M-51004-06:1993 - wersja polska, PN-M-51004-08:1993 - wersja polska
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 54-5:2002 - wersja angielska