PN-E-06160-10:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60269-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Norma dotyczy bezpieczników przeznaczonych do zabezpieczenia obwodów prądu przemiennego o częstotliwości sieci i napięciach znamionowymi przemiennych nie przekraczających 1000 V lub obwodów prądu stałego o napięciach znamionowych nie przekraczających 1500 V. Określono parametry bezpieczników lub ich części (podstawa bezpiecznikowa, główka bezpiecznikowa, wkładka topikowa) tak, aby mogły być one zastępowane przez inne bezpieczniki lub ich części mające te same parametry, pod warunkiem, że są one wymienne w stopniu, jaki umożliwiają ich wymiary.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06160-10:1991 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 19-02-2001
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Zastępuje PN-E-06160:1971 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 60269-1:2001 - wersja polska