PN-E-06160-20:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60269-2:2003 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione

Zakres

Podano dodatkowe wymagania dla bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione. Norma dotyczy bezpieczników, które głównie są przeznaczone do instalacji, w których wkładki topikowe są dostępne i wymieniane tylko przez osoby upoważnione

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06160-20:1991 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione
Data publikacji 13-09-1991
Data wycofania 30-04-2003
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza IEC 60269-2:1986 [IDT]
Zastępuje PN-E-06160:1971 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 60269-2:2003 - wersja polska