PN-E-06150:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06150-10:1990 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące łączników o zestykach łączeniowych, mechanizmowych na znamionowe napięcie izolacji do 1000 V prądu przemiennego i do 1200 V prądu stałego, przeznaczonych do pracy w warunkach określonych w 1.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06150:1971 - wersja polska
Tytuł Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 30-12-1971
Data wycofania 14-09-1990
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Zastępuje PN-E-06150:1964 - wersja polska
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-E-06150-10:1990 - wersja polska