PN-E-06150-10:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Przepisy ogólne

Zakres

Norma obejmuje aparaty rozdzielcze i sterownicze przeznaczone do stosowania w obwodach o znamionowym napięciu nie wyższym niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego. Ustalono ogólne wymagania i przepisy, wspólne dla niskonapięciowych aparatów elektrycznych. Określono: nazwy i określenia, cechy (parametry), zakres informacji w dokumentacji towarzyszącej, normalne warunki pracy, instalowania i transportu, wymagania konstrukcyjne i dotyczące działania, sprawdzenie cech i działania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06150-10:1990 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Przepisy ogólne
Data publikacji 30-06-1990
Data wycofania 11-07-2002
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza IEC 60947-1:1988 [IDT], EN 60947-1:1991 [IDT]
Zastępuje PN-E-01000:1974 - wersja polska, PN-E-06150:1971 - wersja polska
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-1:2002 - wersja polska