PN-E-04160-74:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar wyładowań niezupełnych

Zakres

Opisano metody pomiaru intensywności i napięcia gaśnięcia wyładowań niezupełnych w kablach elektroenergetycznych o izolacji wytłaczanej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-74:1989 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar wyładowań niezupełnych
Data publikacji 28-09-1989
Data wycofania 10-10-2016
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza IEC 60885-2:1987 [EQV]
Zastępuje PN-E-04160-74:1976 - wersja polska
ICS 29.060.20