PN-E-04160-72:1992/Az2:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50356:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Próby napięciowe

Zakres

Dopuszczono stosowanie napięcia przemiennego o częstotliwości do 4000 Hz - bez wyszczególniania pośrednich wartości częstotliwości - oraz uściślono, że wartości napięć podane w tablicy 3 dotyczą wyłącznie izolacji pełnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-72:1992/Az2:1998 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Próby napięciowe
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 15-06-2003
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 50356:2003 - wersja angielska