PN-E-04160-42:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-3-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie podatności na nawijanie w podwyższonej temperaturze izolacji, powłoki lub osłony polwinitowej

Zakres

Opisano metodę badania odporności izolacji, powłoki lub osłony polwinitowej po nawinięciu jej na trzpień i poddaniu działania podwyższonej temperatury. Podano średnicę trzpienia i liczby zwojów zależnie od średnicy lub grubości próbki.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-42:1984 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie podatności na nawijanie w podwyższonej temperaturze izolacji, powłoki lub osłony polwinitowej
Data publikacji 19-03-1984
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-42:1973 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-3-1:1999 - wersja polska