PN-E-04030:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60360:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Znormalizowana metoda pomiaru przyrostu temperatury trzonka lampy

Zakres

W normie podano znormalizowaną metodę pomiaru przyrostu temperatury trzonka, którą należy stosować prowadząc badania żarówek i lamp wyładowczych służące ocenie nie przekroczenia dopuszczalnych jego granic. Granice dopuszczalnych przyrostów temperatury dla poszczególnych typów lamp są wyszczególnione np. w IEC Publication 432.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-04030:1992 - wersja polska
Tytuł Znormalizowana metoda pomiaru przyrostu temperatury trzonka lampy
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 28-01-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza IEC 60360:1987 [IDT], EN 60360:1989 [IDT]
ICS 29.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 60360:2002 - wersja polska