PN-E-02113:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Prądnice synchroniczne 1 i 3 fazowe do zespołów spalinowo-elektrycznych -- Znamionowe moce napięcia i prędkości obrotowe

Zakres

Przedmiotem normy są znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe prądnic synchronicznych jedno- i trójfazowych o znamionowym współczynniku mocy 0,8 i częstotliwości znamionowej 50 Hz, przeznaczonych do pracy ciągłej w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 40°C, napędzanych silnikami spalinowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-02113:1974 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Prądnice synchroniczne 1 i 3 fazowe do zespołów spalinowo-elektrycznych -- Znamionowe moce napięcia i prędkości obrotowe
Data publikacji 17-06-1974
Data wycofania 25-09-1991
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Zastępuje PN-E-02113:1960 - wersja polska
ICS 29.160.20