PN-D-79604:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Skrzynie i komplety skrzyniowe drewniane o ładowności od 150 do 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Ustalono pojęcia i definicje (10). Podano podział na 7 form konstrukcyjnych. Przedstawiono zasady budowy i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące m.i.: formy konstrukcyjnej skrzyni (przedstawiono na rysunkach i zawarto w postaci tablicowej z uwzględnieniem zastosowania), materiału (zawarto tablicowe zestawienie wad drewna), wykonania elementów, montażu i zamykania skrzyń, odporności skrzyń na uszkodzenia mechaniczne, pakowania, przechowywania, transportu. Opisano zasady określania grubości i wymiarów przekroju części składowych elementów skrzyń. Przedstawiono program badań, metody badań oraz sposób oceny wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-79604:1988 - wersja polska
Tytuł Skrzynie i komplety skrzyniowe drewniane o ładowności od 150 do 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 28-06-1988
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Zastępuje PN-D-79604:1973 - wersja polska
ICS 55.160