PN-D-79636:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Skrzynie i komplety skrzyniowe o poszyciu z materiałów płytowych o masie zawartości powyżej 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział skrzyń na 2 grupy w zależności od przeznaczenia, na 4 klasy w zależności od sztywności pakowanego wyrobu oraz przewidywanego sposobu jego zamocowania w skrzyni, na 2 odmiany w zależności od przewidywanego sposobu unoszenia przy przemieszczaniu. Przedstawiono zasady budowy i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące m.i.: formy konstrukcyjnej skrzyni (zawarto rysunki), wilgotności drewna, materiałów, wykonania i montażu elementów, zabezpieczenia powierzchni. Opisano zasady obliczania wymiarów przekrojów części składowych elementów konstrukcyjnych (belek i płóz). Zawarto zestawienie tablicowe dopuszczalnych wartości momentu gnącego

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-79636:1990 - wersja polska
Tytuł Skrzynie i komplety skrzyniowe o poszyciu z materiałów płytowych o masie zawartości powyżej 1000 kg -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 20-04-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Zastępuje PN-D-79636:1980 - wersja polska
ICS 55.160