PN-D-04237:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 319:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyt pilśniowych bardzo twardych, twardych, półtwardych oraz prasowanych płyt wiórowych i paździerzowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-04237:1980 - wersja polska
Tytuł Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty
Data publikacji 11-09-1980
Data wycofania 22-03-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Zastępuje PN-D-04237:1970 - wersja polska
ICS 75.100, 79.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 319:1999 - wersja polska