PN-C-89265-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Tworzywa sztuczne -- Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych -- Klasyfikacja i oznaczenie

Zakres

Podano podział polwinitów do przewodów elektrycznych na dziewięć podstawowych typów izolacyjnych i osiem podstawowych typów powłokowych. Przewidziano także odmiany o różnorodnych zastosowaniach specjalnych, do produkcji kabli stosowanych w szczególnie ostrych warunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-89265-1:1999 - wersja polska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych -- Klasyfikacja i oznaczenie
Data publikacji 28-01-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Zastępuje PN-E-29200:1973 - wersja polska
ICS 29.035.20, 83.080.20