PN-IEC 383-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60383-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Izolatory ceramiczne lub szklane do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria odbioru

Zakres

Podano wymagania, program i metody badań wysokonapięciowych elektroenergetycznych izolatorów liniowych wykonanych z materiałów ceramicznych lub ze szkła przeznaczonych do pracy w warunkach napowietrznych. Ustalono podział izolatorów na cztery grupy: stojące trzonowe, stojące pniowe, wiszące i trakcyjne. Dla każdej grupy zamieszczono tablicę z zakresem badań. Opisano metody wykonywania prób elektrycznych, mechanicznych i należących do programu danego rodzaju badań: wyrobu, kontrolno-odbiorczych i typu. Podano zasady statystycznego opracowywania wyników prób mechanicznych i kryteria odbioru

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 383-1:1997/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 383-1:1997 - wersja polska
Tytuł Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Izolatory ceramiczne lub szklane do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria odbioru
Data publikacji 08-04-1997
Data wycofania 18-10-2005
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza IEC 60383-1:1993 [IDT]
Zastępuje PN-E-06308:1990 - wersja polska
ICS 29.080.10, 01.040.29
Zastąpiona przez PN-EN 60383-1:2005 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-IEC 383-1/Ak:1997P, PN-IEC 383-1:1997/Ap1:2002P