PN-C-89224:2018-03 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

Zakres

W niniejszej normie określono warunki techniczne wykonania i odbioru systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP), i polietylenu (PE) przeznaczonych do podziemnych, zewnętrznych sieci ciśnieniowych i bezciśnieniowych, w tym wodociągowych, zgodnych z PN-EN 805, kanalizacji ciśnieniowej zgodnej z PN-EN 1671, kanalizacji podciśnieniowej zgodnej z PN-EN 1091 i grawitacyjnych sieci odwadniania i kanalizacji zgodnych z PN-EN 476 oraz PN-EN 752.

Niniejszą normę stosuje się do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych o nominalnym wymiarze do DN 3 000, włącznie.

Niniejsza norma nie dotyczy systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych przeznaczonych do:
‒ przesyłania paliw gazowych;
‒ renowacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
‒ montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi;
‒ wykonania instalacji przemysłowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-89224:2018-03 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru
Data publikacji 27-03-2018
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ICS 23.040.20, 91.140.60