PN-C-89206:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-89206:2005 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Zakres

Podano podział, oznaczenie, cechowanie, wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu, oceny partii, statystycznej kontroli jakości. Ustalono wymagania: wygląd zewnętrzny, wymiary, temperaturę mięknienia, stabilność termiczną, udarność. Dla każdego wymagania podano metodę badania

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-89206:1988 - wersja polska
Tytuł Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Data publikacji 30-06-1988
Data wycofania 22-12-2005
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ICS 91.140.30, 83.140.30
Zastąpiona przez PN-C-89206:2005 - wersja polska